Notatet oppsummerer resultater fra to undersøkelser knyttet til Partner-skap for karriereveiledning i Østfold, gjennomført på oppdrag fra Østfold fylkeskommune. Oppdraget er et bidrag til evaluering og er avgrenset til tre av de fem regionale partnerskapene i Østfold. Det er gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse samt gruppeintervjuer blant involverte aktører i de tre regionene Sarpsborg, Fredrikstad-Hvaler og Aremark-Halden. Resultatene viser at det er stor grad av enighet om at partnerskap for karriereveiledning i Østfold er nyttig og nødvendig for samarbeid og koordinering i dette feltet og at et formalisert samarbeid bør videreføres. Det konkluderes med at partnerskapene bør utvikle bedre samarbeid med arbeidslivet/næringsliv og at det også drøftes hvorvidt partnerskap for karriereveiledning bør samordnes med andre relevante satsninger innen grunnopplæringa.

Bestill rapport

Partnerskap i karriereveiledning – grunnopplæringa i Østfold | (rapportnr. 201110)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X