Rapporten er en evaluering av forsøket med ny organisering av det fylkeskommunale barne- vernet og barne- og ungdomspsykiatrien i Hedmark. Forsøket innebar en organisatorisk samordning av de to virksomhetene til en felles fylkeskommunal barne- og ungdomstjeneste. Det viktigste data-grunnlaget er intervjuer med ulike aktører innen tjenesten og samarbeidspartnere, spørreundersøkelse til aktører i kommunene og dokumenter. Det foretas en organisasjonsteoretisk analyse av utforming og iverksetting av den nye organiseringen hvor drivkrefter og motsetninger i prosessen står sentralt, samt hva en har oppnådd i forhold til sentrale målsettinger. Videre rettes fokus mot samarbeidspartnernes erfaringer med og vurderinger av tjenesten. Til slutt gis en sammenfattende vurdering av organisasjonsmodellen.

Bestill rapport

Organisering for framtida? Evaluering av forsøket med ny organisering av de fylkeskommunale barne- og ungdomstjenestene i Hedmark | (rapportnr. 199614)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X