Rapporten tar for seg en mulig utbygging av et nytt område vest på Sjusjøen Høyfjellshotell. Området er på ca 25 mål, og er stort sett ubebygd pr i dag. Området er regulert til næringsformål. Målet for prosjektet har vært å utrede hvordan utbygging av dette området er forenlig med økonomiske hensyn og hvordan det kan bidra til å videreutvikle Sjusjøen som hytteområde og reiselivsdestinasjon. Utbyggingen av område 94, må ses i sammenheng med en helhetlig plan/visjon for utviklingen på Sjusjøen. Etter vår oppfatning betyr ikke en utbygging av område 94 etter de rammer som er trukket opp, at det legges begrensninger på utvikling av Sjusjøen som reiselivsdestinasjon og attraktivt hytteområde. En klar forutsetning for at en utbygging av området vil være positiv for Sjusjøen er at den harmonerer med Sjusjøens profil i reiselivsmarkedet (turski-/familiedestinasjon), at det legges til rette for estetisk fullverdige løsninger og at en finner gode løsninger mht. infrastruktur og arealbruk.

Bestill rapport

Ny utbygging på Sjusjøen – Konsekvenser, muligheter og kritiske faktorer | (rapportnr. 200401)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X