Kultur og regional utvikling. En rapport fra et prosjekt om samspillet mellom kultur og regional utvikling i Innlandet.

Denne rapporten er fra et forprosjekt om «Kultur og regiona utvikling» som er gjennomført på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Norske kommunerssentralforbund. Rapporten representerer det første systematiske forsøket i Norge på å analysere samspillet mellom kultur og regional utvikling. Dette er et svært stort felt, og gjennom forprosjektet er det bare gått inn… Les mer »

Det splittede hushold. Multiaktivitet og by-land bånd i Botswana

Etter uavhengigheten i 1966 har Botswana gjennomgått store forandringer. Økonomien har endret seg i en retning av større markedsretting. Selvforsyningsøkonomien har fått mindre plass, både i nasjonens og husholds økonomi. Sysselsettingen i den formelle del av økonomien har økt og en stadig større del av befolkningen får sin inntekt fra lønnsarbeid. På tross av disse… Les mer »

Ny utbygging på Sjusjøen – Konsekvenser, muligheter og kritiske faktorer

Rapporten tar for seg en mulig utbygging av et nytt område vest på Sjusjøen Høyfjellshotell. Området er på ca 25 mål, og er stort sett ubebygd pr i dag. Området er regulert til næringsformål. Målet for prosjektet har vært å utrede hvordan utbygging av dette området er forenlig med økonomiske hensyn og hvordan det kan… Les mer »

25 indikatorer for regional utvikling

Dette notatet er vedlegg til ØF-rapport 21/2005, som presenterte 25 indikatorer for regional utvikling. Disse ble brukt til å analysere utviklingen i Innlands-Norge, altså fylkene Hedmark og Oppland. Notatet dokumenterer indikatorene, definisjonsmåter og kilder, og viser hvordan de slår ut i Norges og innlandets regioner