Reiseliv og naturbruk. Om reguleringsbehov og styringstiltak

Rapporten startar breidt og prinsipielt med å diskutere fenomena berekraftig utvikling og berekraftig reiseliv. Forfattarane poengterer si oppfatning av termane og temaet. Under drøfting av forholdet mellom reiseliv og naturvern skisserer vi tre aktuelle modellar: sameksistens, konflikt og symbiose. Før den meir konkrete bolken om ferdsel i naturen, drøftar vi verdiproblemet knytt til naturvern og… Les mer »

Ny utbygging på Sjusjøen – Konsekvenser, muligheter og kritiske faktorer

Rapporten tar for seg en mulig utbygging av et nytt område vest på Sjusjøen Høyfjellshotell. Området er på ca 25 mål, og er stort sett ubebygd pr i dag. Området er regulert til næringsformål. Målet for prosjektet har vært å utrede hvordan utbygging av dette området er forenlig med økonomiske hensyn og hvordan det kan… Les mer »