Odd Inge Vistad

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Odd Inge Vistad har 12 publikasjoner på ostforsk.no.

Miljøkonsekvensar av friluftsliv

Rapporten drøftar ulike verdiperspektiv i naturforvaltninga. Vidare presenterer og drøftar vi samanhengar mellom ulike former for friluftsliv og kva slags effektar denne bruken kan ha på ulike naturelement. Vi gjev ein gjennomgang av arbeids- og...