Rapporten belyser hvordan informasjonssentra fungerer som reiselivsattraksjon og som verktøy for miljøforvaltningen, basert på undersøkelser i tilknytning til Breheimsenteret i Jostedalen og Norsk Bremuseum i Fjærland. En har her bl.a. sett nærmere på i hvilken grad slike sentra trekker besøkende til et område, hvilke markedssegmenter som besøker slike sentra, årsaken til at en del turister ikke besøker sentrene, om slike sentra påvirker bruksmønsteret i områdene rundt senteret, og hvilket potensiale sentrene har som informasjonskanal.

Bestill rapport

Naturinformasjonssentra: Reiselivsattraksjon og verktøy for miljøforvaltning | (rapportnr. 199722)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X