Rapporten gir en gjennomgang av kunnskapsstatus, aktuelle fagperspektiv og sentrale problemstillinger knyttet til forvaltning og utnyttelse av allemanns- og allmenningsretter i norsk utmark. Historiske og juridiske tradisjoner drøftes mht. hvordan disse har påvirket dagens retter. Ulike aktører og rettighetshavere har ulike forhold og tilgang til utmarkas fellesressurser, og dette kan gi muligheter for næringsutvikling såvel som konflikter. Rapporten diskuterer hvordan kunnskap om både næringsøkonomiske, forvaltningsmessige og sosiale forhold er nødvendige hvis forskningen skal produsere både praktisk og teoretisk forklaring slik at kunnskapen kan bidra til utvikling av bygdesamfunn og utmarksressurser.

Bestill rapport

Allemanns- og allmenningsretter: Utmarksforvaltning, konflikter og næringsutvikling i norske bygder | (rapportnr. 199513)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X