Ny utbygging på Sjusjøen – Konsekvenser, muligheter og kritiske faktorer

Rapporten tar for seg en mulig utbygging av et nytt område vest på Sjusjøen Høyfjellshotell. Området er på ca 25 mål, og er stort sett ubebygd pr i dag. Området er regulert til næringsformål. Målet for prosjektet har vært å utrede hvordan utbygging av dette området er forenlig med økonomiske hensyn og hvordan det kan… Les mer »