Rapporten omhandler resultater fra en undersøkelse av det lokale næringslivet sitt forhold til Telematikksenteret på Jevnaker. Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse blant et bredt utvalg av næringsvirksomhet og en oppfølgende intervjuundersøkelse med 19 ledere av mindre bedrifter i Jevnaker kommune. Målet er å studere bruken av Telematikksenteret, årsakene til bruk/ikke bruk og å skaffe en oversikt over forhold som er avgjørende for om bedrifter tar i bruk og aksepterer nye tjenester.

Bestill rapport

Næringslivet og Telematikksenteret på Jevnaker. Sluttrapport. | (rapportnr. 198811)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X