Med informasjonsteknologi til landbruket på Jevnaker

Rapporten fremstiller arbeidet med å få i gang forsøk med ny informasjonsteknologi for landbruket i tilknytning til Televerkets Jevnakerprosjekt. Den tar opp problemer knyttet til vurdering av nye medier i landbruksrådgivningen og viser modeller for organisering og samordning som kan bidra til at landbruket kan nyttiggjøre seg den nye informasjonsteknologien

Næringslivet og telematikksenteret på Jevnaker. Delrapport 1.

Delrapporten omhandler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant det lokale næringsliv på Jevnaker, hvor målsettingen er å studere bruken av senteret og årsakene til bruk/ikke bruk.

Næringslivet og Telematikksenteret på Jevnaker. Sluttrapport.

Rapporten omhandler resultater fra en undersøkelse av det lokale næringslivet sitt forhold til Telematikksenteret på Jevnaker. Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse blant et bredt utvalg av næringsvirksomhet og en oppfølgende intervjuundersøkelse med 19 ledere av mindre bedrifter i Jevnaker kommune. Målet er å studere bruken av Telematikksenteret, årsakene til bruk/ikke bruk og å skaffe en… Les mer »