Notatet rapporterer fra et skisseprosjekt der hovedvekt er lagt på Mjøsbyregionens evne til å utvikle egen vekstkraft. Notatet ser på pendling og annen interaksjon mellom Mjøsbyregionen og hovedstadsområdet og internt innen regione og drøfter spørsmål som: Hvordan har pendlingen utviklet seg? Hva har infrastrukturen betydd for dette? Hva vil den kunne bety for fremtidig utvikling? Videre studeres næringsstrukturen i mjøsbyregionen med drøfting av framtidig vekstpotensial, og hvilke faktorer som vil kunne ha betydning. Avslutningsvis gis det er oversikt over relevante studier og litteratur og drøfting av behov for ny kunnskap.

Bestill rapport

Mjøsbyperspektivet. Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter | (rapportnr. 201404)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X