Denne utredningen er en del av prosjektet ”Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling” som er initiert av Kommunenes Sentralforbund i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Østlandsforskning har utredet fordeler og ulemper ved å endre kommunegrensene i Hedmark, med utgangspunkt i konkrete inndelingsalternativer. Vi har sett på konsekvensene av å slå sammen de 22 kommunene til fire regionkommuner, alternativt å la kommunegrensene følge grensene til såkalte bo- og arbeidsmarkedsregioner, som gir 6 kommuner. Vi drøfter også noen andre inndelingsalternativ og om enkelte kommuner fortsatt bør være egne kommuner.

Bestill rapport

Kommunestruktur i Hedmark | (rapportnr. 200501)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 220,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X