Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og er en evaluering av Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane. Formålet med rapporten er å vurdere partnerskapets funksjonsmåte, målfokus og mulig fremtidig organisering.

Bestill rapport

Karriere Sogn og Fjordane – En evaluering av partnerskap for karriereveiledning | (rapportnr. 201107)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X