Med informasjonsteknologi til landbruket på Jevnaker

Rapporten fremstiller arbeidet med å få i gang forsøk med ny informasjonsteknologi for landbruket i tilknytning til Televerkets Jevnakerprosjekt. Den tar opp problemer knyttet til vurdering av nye medier i landbruksrådgivningen og viser modeller for organisering og samordning som kan bidra til at landbruket kan nyttiggjøre seg den nye informasjonsteknologien