Landsomfattende undersøkelser om friluftsliv har vært gjennomført en rekke ganger fra 1970 og fram til i dag. Kontinuiteten i og standardiseringen av undersøkelsene har imidlertid vært mangelfull. Skal landsomfattende undersøkelser kunne brukes for å fange opp eventuelle endringer i det generelle friluftslivmønsteret, er det en forutsetning at undersøkelsene standardiseres. Formålet med denne rapporten har derfor vært å utarbeide en «mal» som legges til grunn ved bevilgninger av offentlige friluftslivmidler til nye undersøkelser.

Bestill rapport

Hvem, hva, hvor, hvorfor og hvordan? Forslag til standardisering av de landsomfattende undersøkelsene om friluftsliv | (rapportnr. 199618)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X