Utvalgte perspektiver og kunnskaper fra friluftsforskningen blir gjennomgått med sikte på utvikling av en skadeklassifisering for oljeutslipp ved vassdrag og nære kystfarvnn.

Bestill rapport

Klassifisering av skader på friluftslivet etter oljeutslipp ved vassdrag og nære kystfarvann | (rapportnr. 199606)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X