Hvem, hva, hvor, hvorfor og hvordan? Forslag til standardisering av de landsomfattende undersøkelsene om friluftsliv

Landsomfattende undersøkelser om friluftsliv har vært gjennomført en rekke ganger fra 1970 og fram til i dag. Kontinuiteten i og standardiseringen av undersøkelsene har imidlertid vært mangelfull. Skal landsomfattende undersøkelser kunne brukes for å fange opp eventuelle endringer i det generelle friluftslivmønsteret, er det en forutsetning at undersøkelsene standardiseres. Formålet med denne rapporten har derfor… Les mer »