Rapporten foreligger som en pdf-versjon av en powerpointpresentasjon. Dette er den engelske versjonen av rapport 14/2009 – som også er tilgjengelig for nedlasting fra disse sidene. Rapporten behandler fritidsboliger: Antall og vekst de siste 40 åra for Norge og Oppland (omfang, lokalisering, størrelse), Fjellfylkene og Oppland: Tilbud og etterspørsel siste 10 år (antall, tilvekst,pris) Standardutvikling iOppland (størrelse, innlagt vann, lokalisering og utbyggingsmønster) Bruk av fritidsboliger (standard og bruk, sesongstrukturer, eiers bosted og trafikkonsekvenser) Trendframskriving av dagens tilstand Rapporten er kun tilgjengelig ved nedlasting (kostnadsfritt).

Bestill rapport

Holiday houses in Oppland County – stock, development and use. | (rapportnr. 200915)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X