Rapporten er ei evaluering av handlingsplan for kvinner i Oppland 1992-95. Evalueringen omfatter alle tiltak i planen, også NettOpp prosjektet som går føre seg ute i kommunene, men som ikkje er avslutta.

Bestill rapport

Handlingsplan for kvinner i Oppland – ei evaluering | (rapportnr. 199523)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X