Handlingsplan for kvinner i Oppland – ei evaluering

Rapporten er ei evaluering av handlingsplan for kvinner i Oppland 1992-95. Evalueringen omfatter alle tiltak i planen, også NettOpp prosjektet som går føre seg ute i kommunene, men som ikkje er avslutta.