Dette notatet er en rask innføring i Richard Floridas teorier rundt regional utvikling, og en kort diskusjon rundt hvorvidt disse teoriene er anvendbare i Norge. Notatet ser på hvordan Florida har vektlagt human kapital i sin analyse, og hvordan dette kan være anvendelig i Norge, men notatet peker også på at hans analyser er basert på til dels svært store regioner i Nord-Amerika, med en helt annen befolkningsdynamikk enn vi har i Norge. Notatet ser på en del mulige operasjonaliseringer av Floridas begreper i Norge.

Bestill rapport

Floridas teorier som grunnlag for attraksjon og bolyst – Gammel vin på nye flasker eller nøkkelen til regional utvikling? | (rapportnr. 200902)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X