Floridas teorier som grunnlag for attraksjon og bolyst – Gammel vin på nye flasker eller nøkkelen til regional utvikling?

Dette notatet er en rask innføring i Richard Floridas teorier rundt regional utvikling, og en kort diskusjon rundt hvorvidt disse teoriene er anvendbare i Norge. Notatet ser på hvordan Florida har vektlagt human kapital i sin analyse, og hvordan dette kan være anvendelig i Norge, men notatet peker også på at hans analyser er basert… Les mer »