Fjellindeksen er et FoU-prosjekt der Fjellnettverket samarbeider med forskningsmiljøene. Den foreliggende Fjellindeksen er første utgave. Formålet med en fjellindeks er å beskrive og følge hvordan samfunnet utvikler seg i fjellområdene, sammenliknet med Norge for øvrig. Fjellindeksen er ikke ment å påvise årsaksforhold eller drivere i en utvikling, men å bidra som faktaleverandør i arbeidet med å sette fjellområdene på den politiske og forskningsmessige dagsorden. Fjellindeksen skal altså gi et kunnskapsmessig grunnlag som videre kan benyttes for å utvikle en politikk for fjellområdene.

Bestill rapport

Fjellindeksen 2018 | (rapportnr. 201805)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 220,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X