Fjellindeksen 2018

Fjellindeksen er et FoU-prosjekt der Fjellnettverket samarbeider med forskningsmiljøene. Den foreliggende Fjellindeksen er første utgave. Formålet med en fjellindeks er å beskrive og følge hvordan samfunnet utvikler seg i fjellområdene, sammenliknet med Norge for øvrig. Fjellindeksen er ikke ment å påvise årsaksforhold eller drivere i en utvikling, men å bidra som faktaleverandør i arbeidet med… Les mer »