Dette notatet rapporterer resultater fra forprosjektet til en overordnet klyngeanalyse for Innlandet. Notatet gir en innledende omtale av teorigrunnlaget bak, og elementene i, en klyngeanalyse basert på Porters diamantmodell. Det gis videre en generell analyse av næringsstrukturer og næringsutvikling i Innlandet og Innlandsregionene samt en første runde enkel empirisk analyse for å identifisere klynger/næringsmiljøer. Avslutningsvis angis elementene i de ”klyngeanalysene” som gjennomføres i regi av de enkelte delprosjekter innenfor VS2010-Innlandet og som vil inngå i den overordnede klyngeanalysen for Innlandet som planleggess avsluttet vinteren 2004.

Bestill rapport

En klyngeanalyse for Innlandet -Forprosjektnotat | (rapportnr. 200312)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X