Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Krigsskolen og bringer kunnskap fra andre del av en evaluering gjort i forbindelse med utprøving av det pedagogiske tiltaket «60 Seconds» i strategiundervisningen ved skolen. Det er særlig instruktørenes planlegging og gjennomføring av smågruppeundervisning som er i fokus, samt kadettenes læringsutbytte

Bestill rapport

«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i strategiundervisningen ved Krigsskolen. Del II | (rapportnr. 201207)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X