«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i strategiundervisningen ved Krigsskolen. Del II

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Krigsskolen og bringer kunnskap fra andre del av en evaluering gjort i forbindelse med utprøving av det pedagogiske tiltaket «60 Seconds» i strategiundervisningen ved skolen. Det er særlig instruktørenes planlegging og gjennomføring av smågruppeundervisning som er i fokus, samt kadettenes læringsutbytte