«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i strategiundervisningen ved Krigsskolen. Del II

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Krigsskolen og bringer kunnskap fra andre del av en evaluering gjort i forbindelse med utprøving av det pedagogiske tiltaket «60 Seconds» i strategiundervisningen ved skolen. Det er særlig instruktørenes planlegging og gjennomføring av smågruppeundervisning som er i fokus, samt kadettenes læringsutbytte

Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” i strategiun-dervisningen ved Krigsskolen

Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Krigsskolen. Formålet med evalueringen er kunnskapsbygging knyttet til det pedagogiske opplegget ved skolen. Det som er gjenstand for evaluering er tiltaket ”60 Seconds”, en strategi for studentaktive læringsmåter, problemløsning, argumentasjon og dybdelæring