Rapporten omhandler evalueringen av prosjektet ”Design i Innlandet” som har blitt gjennomført av Innovasjon Norge Hedmark og Oppland over 2-årsperioden april 2004 – mars 2006. Prosjektet har hatt som mandat å stimulere til økt bruk av design blant bedrifter i Innlandet gjennom etablering av et eget designformidlingsprosjekt. Prosjektet har vært ledet av person med sterk designfaglig bakgrunn. Evalueringen har hatt som mål å avdekke foreløpige resultater som bakgrunn for å avgjøre om prosjektet fungerer som et verktøy til å stimulere til økt verdiskaping gjennom promotering av designprosjekter. Evalueringen viser at bedriftene har hatt stort utbytte av deltakelsen i prosjektet, og at satsingen begynner å gi konkrete kvalitative og kvantitative resultater. Bevisstgjøringen om at design er et strategisk viktig virkemiddel blir befestet blant bedriftene etter hvert som bedriftene avanserer i designformidlingsprosessen. Prosjektlederens rolle er omfattende, og vedkommendes evne til å fungere proaktivt som mentor mellom bedrift og designbyrå er et vesentlig suksesskriterium. Utfordringene fremover ligger i integreringen av prosjektet inn mot Innovasjon Norges øvrige strukturer i Hedmark og Oppland, samt en oppgradering av databasen over designere som er et viktig verktøy for satsingen.

Bestill rapport

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon | (rapportnr. 200607)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X