Kategoriserte innlegg: Ledig stilling

Ledige forskerstillinger

Vi har behov for å styrke vår forskerstab, og søker etter 1-3 forskere (forsker 1 eller forsker 2). Du har som forsker i Østlandsforskning stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, men også stort ansvar for å bidra til inntjening. Hovedoppgavene er initiering av prosjekter, tverrfaglig samarbeid, profesjonell gjennomføring og leveranse av forskningsprosjekter /utredninger / evalueringer… Les mer »

Ledige stillinger ved Østlandsforskning

Østlandsforskning ønsker å styrke staben med forskere innen feltet entreprenørskap i skolen, organisasjonslæring og innovasjon i arbeidslivet. Vi er spesielt ute etter deg som har pedagogisk utdanning på dr.gradsnivå og forskningserfaring fra grunn- eller videregående skole. Søkere med mastergradnivå er også aktuelle.  Det er en fordel med arbeidserfaring fra skoleverket eller skoleforvaltning. Er du interessert… Les mer »

Østlandsforskning søker direktør!

Forskningsinstituttet står foran en spennende utvikling i et stadig mer krevende marked og for å imøtekomme krav fra samfunnet til forskningens kvalitet og relevans. ØF arbeider aktivt for et tettere samarbeid med universitets- og høgskolemiljø og for nye allianser med tilsvarende miljø i institutt-sektoren i og utenfor Norge. Du har ledererfaring fra kompetanseorganisasjoner, akademisk bakgrunn… Les mer »