Forskningsinstituttet står foran en spennende utvikling i et stadig mer krevende marked og for å imøtekomme krav fra samfunnet til forskningens kvalitet og relevans. ØF arbeider aktivt for et tettere samarbeid med universitets- og høgskolemiljø og for nye allianser med tilsvarende miljø i institutt-sektoren i og utenfor Norge.

Du har ledererfaring fra kompetanseorganisasjoner, akademisk bakgrunn og kommersiell holdning. Du trives med mennesker, har et godt nettverk i relevante miljøer og trigges av utfordringer.

 Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og videreutvikle et tverrfaglig forskningsinstitutt
 • Sikre nødvendig kompetanseutvikling og god personalhåndtering
 • Utvikle et godt og resultatorientert samarbeid med eksterne miljøer innen institutt-, universitets- og høgskolesektoren
 • Være en sterk og offensiv bidragsyter i utviklingen av selskapet og forskningsmiljøet
 • Ta initiativ og utvikle instituttets rolle som viktig kunnskapsleverandør til næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig
 • Kombinere ledelse og markedsføring/profilering av selskapet med en andel fakturerbart arbeid
 • Aktivt videreutvikle og etablere nye allianser og samarbeidspartnere i sektoren
 • Sørge for optimal organisering og utnyttelse av potensialet i egen organisasjon

 I vår vurdering av kandidater vil følgende egenskaper vektlegges:

 • Strategisk og resultatorientert
 • Visjonær og innovativ
 • Lyttende, men samtidig tydelig
 • Relasjonsskapende
 • Gjennomføringssterk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk

Vi ser etter deg som har høyere utdannelse innen relevante fagområder. Det er ønskelig med godt nettverk innen privat og/eller offentlig sektor og relevante kompetansemiljøer. Vi kan tilby en spennende lederstilling i et sterkt forskningsmiljø med regional, nasjonal og internasjonal horisont.

Nærmere informasjon får du ved å kontakte vår rådgiver Jan Egil Myhre i Habberstad, tlf. 90 89 25 22, eller styreleder Mari Skjærstad, tlf. 99 52 35 29.

Søknad med CV sendes til jan.egil.myhre@habberstad.no snarest og senest 21. april 2015.