utsikt storgate

Utsikt fra Lillehammerkontoret

Østlandsforskning ønsker å styrke staben med forskere innen feltet entreprenørskap i skolen, organisasjonslæring og innovasjon i arbeidslivet. Vi er spesielt ute etter deg som har pedagogisk utdanning på dr.gradsnivå og forskningserfaring fra grunn- eller videregående skole. Søkere med mastergradnivå er også aktuelle.  Det er en fordel med arbeidserfaring fra skoleverket eller skoleforvaltning.

bilde 1 (4)

Østlandsforsknings Hamarkontor

Er du interessert eller vil du vite mer? Ta kontakt med forskningsleder Trude Hella Eide.