Vi har behov for å styrke vår forskerstab, og søker etter 1-3 forskere (forsker 1 eller forsker 2).

Du har som forsker i Østlandsforskning stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, men også stort ansvar for å bidra til inntjening. Hovedoppgavene er initiering av prosjekter, tverrfaglig samarbeid, profesjonell gjennomføring og leveranse av forskningsprosjekter /utredninger / evalueringer til både privat og offentlig sektor. Du har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor våre fagområder, og relevant erfaring fra oppdragsforskning og prosjektledelse. Det er særlig behov for forskere som er dyktig på kvantitativ metode. Les hele stillingsannonse her.