Kategoriserte innlegg: Kultur

Bedre sammen? En studie av kulturelle samlokaliseringer

Kunnskapsverket, Fabrikken Kulturnæringssenter og Østlandsforskning er i gang med en kartlegging av kulturrelaterte samlokaliseringen, som for eksempel Sentralen og Gründerens hus i Oslo, Work-Work i Trondheim og Hermetikken i Vadsø. Prosjektet ‘Bedre sammen?’ og noen foreløpige resultater ble presentert på Fabrikken-seminaret forrige uke. -I første fasen av prosjektet ser vi på omfanget av samlokaliseringsmiljø, sier… Les mer »

Festivaler finansierer seg selv

-Det er mange som tror norske musikkfestivaler primært lever av offentlige tilskudd, men denne undersøkelsen viser jo et noe annet bilde, sier forsker Birgitta Ericsson. Hun har analysert tallene til ‘Nasjonal Festivalstatistikk’, som er samlet inn på oppdrag av Kunnskapsverket– Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Det viser seg at 74 prosent av inntektene til festivalene er egenfinansiert,… Les mer »

Tallene taler om litteraturfestivaler

Litteraturdager, bokfestivaler, forfattertimer: Norge teller cirka 60 litteraturfestivaler, ti litteraturhus og 500 folkebiblioteker.  Nettverket for norske litteraturfestivaler teller 63 medlemmer, og 38 av dem har svart på en undersøkelse om omfanget av sin aktivitet. Disse hadde til sammen 1700 aktiviteter innenfor litteraturformidling i løpet av 2014.  Totalt ble de besøkt av ca 230 000 personer. På… Les mer »

Hvordan lykkes stort som små?

Trenger mikrobedrifter (bedrifter med 1-4 ansatte) innenfor kulturelle næringer andre typer virkemidler enn de tradisjonelle som forvaltes av Innovasjon Norge og Kulturrådet? Et nytt prosjekt skal forsøke å finne noen svar. Det har vært vanlig å gå ut fra at små bedrifters mangler når det gjelder økonomisk oppfølging, skyldes manglende kompetanse. Men det kan være… Les mer »

Ønsker en sterkere læringskultur i Hedmark

Østlandsforskning er nå i gang med et stort samfunnsutviklingsprosjekt for Hedmark Fylkeskommune for å bevisstgjøre innbyggerne på betydningen av kunnskap og utdanning. Det 3-årige prosjektet retter seg mot foreldre, arbeidsgivere og arbeidstakere: hva kan de gjøre for å skape en god kultur for læring? Prosjektet er forankret i Hedmark Fylkeskommunenes regionale plan for næringsutvikling og… Les mer »

Kunnskapsverket er åpnet

Kunnskapsverket er navnet på det nye Nasjonale kunnskapssenteret for kulturelle næringer. Senteret er stiftet på oppdrag av Kulturdepartementet og er virtuelt, så uten fast boplass, men ble forrige uke offisielt åpnet på Lillehammer.   Fra Østlandsforskning er det Dominic Power, Birgitta Ericsson og Atle Hauge som deltar i Kunnskapsverket. Formålet er å samle inn kunnskap om kreative og kulturelle næringer. Forskerne skal blant annet kartlegge… Les mer »