Kategoriserte innlegg: Kultur

Easier said than done

Forsker Atle Hauge legger fredag på festivalet Trondheim Calling fram rapporten ‘Easier said than done- Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag’. Hauge og Ola Haampland fra Høgskolen i Hedmark har sett på betydningen av offentlige institusjoner, organisasjoner, programmer og støttetiltak for film- og musikkbransjen i Trøndelag.  «Vi mener at hvordan virkemiddelapparatet er organisert i… Les mer »

Etablering av nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer

Østlandsforskning er deltaker i teamet som er innstilt av departementet for å etablere et nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer. Senteret skal ledes av Høgskolen i Lillehammer (HiL) ved Tone Haraldsen, som er dekan ved Avdeling for Samfunnsvitenskap. Tone Haraldsen var tidligere direktør i Østlandsforskning, og gjennomførte i sin tid ved Østlandsforskning de to første kartleggingene av kulturnæringene i Norge: Kartlegging… Les mer »

Kultur på arbeidsplassen

birgitta1

Vestfold fylkeskommune og Rikskonsertene arrangerte torsdag 16. januar seminaret Kultur på arbeidsplassen på Litteraturhuset i Oslo. Kultur på arbeidsplassen er et kulturtilbud hvor ulike kulturarrangementer presenteres på arbeidsplassen.

Birgitta Ericsson fra Østlandsforskning presenterte resultater fra evalueringen av ordningen i Vestfold. I Vestfold kalte man ordningen Arbeidslivets KulturSeilas (AKS). AKS er en ordning hvor virksomheter abonnerer på fire kulturarrangementer per år i minimum to år, og hvor gjennomføringen foregår på arbeidsplassene. Evalueringen har både avdekket nye funn og bekreftet erfaringer fra andre steder. Særlig tre funn ble framhevet som viktige og verdt å merke seg: