Kategoriserte innlegg: Kultur

Ønsker en sterkere læringskultur i Hedmark

Østlandsforskning er nå i gang med et stort samfunnsutviklingsprosjekt for Hedmark Fylkeskommune for å bevisstgjøre innbyggerne på betydningen av kunnskap og utdanning. Det 3-årige prosjektet retter seg mot foreldre, arbeidsgivere og arbeidstakere: hva kan de gjøre for å skape en god kultur for læring? Prosjektet er forankret i Hedmark Fylkeskommunenes regionale plan for næringsutvikling og… Les mer »

Kunnskapsverket er åpnet

Kunnskapsverket er navnet på det nye Nasjonale kunnskapssenteret for kulturelle næringer. Senteret er stiftet på oppdrag av Kulturdepartementet og er virtuelt, så uten fast boplass, men ble forrige uke offisielt åpnet på Lillehammer.   Fra Østlandsforskning er det Dominic Power, Birgitta Ericsson og Atle Hauge som deltar i Kunnskapsverket. Formålet er å samle inn kunnskap om kreative og kulturelle næringer. Forskerne skal blant annet kartlegge… Les mer »

Easier said than done

Forsker Atle Hauge legger fredag på festivalet Trondheim Calling fram rapporten ‘Easier said than done- Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag’. Hauge og Ola Haampland fra Høgskolen i Hedmark har sett på betydningen av offentlige institusjoner, organisasjoner, programmer og støttetiltak for film- og musikkbransjen i Trøndelag.  «Vi mener at hvordan virkemiddelapparatet er organisert i… Les mer »

Etablering av nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer

Østlandsforskning er deltaker i teamet som er innstilt av departementet for å etablere et nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer. Senteret skal ledes av Høgskolen i Lillehammer (HiL) ved Tone Haraldsen, som er dekan ved Avdeling for Samfunnsvitenskap. Tone Haraldsen var tidligere direktør i Østlandsforskning, og gjennomførte i sin tid ved Østlandsforskning de to første kartleggingene av kulturnæringene i Norge: Kartlegging… Les mer »

Kultur på arbeidsplassen

birgitta1

Vestfold fylkeskommune og Rikskonsertene arrangerte torsdag 16. januar seminaret Kultur på arbeidsplassen på Litteraturhuset i Oslo. Kultur på arbeidsplassen er et kulturtilbud hvor ulike kulturarrangementer presenteres på arbeidsplassen.

Birgitta Ericsson fra Østlandsforskning presenterte resultater fra evalueringen av ordningen i Vestfold. I Vestfold kalte man ordningen Arbeidslivets KulturSeilas (AKS). AKS er en ordning hvor virksomheter abonnerer på fire kulturarrangementer per år i minimum to år, og hvor gjennomføringen foregår på arbeidsplassene. Evalueringen har både avdekket nye funn og bekreftet erfaringer fra andre steder. Særlig tre funn ble framhevet som viktige og verdt å merke seg: