Åtte kulturfestivaler i Oppland deltar i et forskningsprosjekt for å finne ut hvilke ringvirkninger kulturfestivalene har. Østlandsforskning skal på oppdrag for Oppland fylkeskommune gjennomføre undersøkelsen.

Prosjektet skal kartlegge eksisterende ringvirkninger og identifisere potensial for økte, langsiktige ringvirkninger som følge av å være vertskommune  eller vertsregion for kulturfestivaler.

– Prosjektet skal kunne gi erfaringstall vi forventer skal kunne brukes i områder med tilsvarende befolkningsstørrelse og nærings­sammensetting, sier forsker Birgitta Ericsson.

Festivalarrangører

Følgende åtte festivalarrangører har meldt interesse for å være med i prosjektet:

Valdres: Rakfiskfestivalen, Jørn Hilme-stemnet, Valdres Sommersymfoni og Vinjerock.

Lillehammer og Gudbrandsdalen: Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-stemnet, Peer Gynt-stemnet, Kristin Lavransdatter på Jørundgard og Fjellfilmfestivalen.

Festivalarrangørene skal gjennom innlevering av resultattall og publikumsundersøkelser bistå Østlandsforskning i dette prosjektet.

Publikum

– Festivalene ser mulighet for å bli bedre kjent med sitt publikum gjennom undersøkelsen, sier Terje Kongsrud, rådgiver i Oppland fylkeskommune. – For Oppland fylkeskommune vil denne undersøkelsen fortelle oss mer om betydningen av økonomisk støtte til kulturfestivaler.

Ringvirkningsprosjektet vil gi kunnskap som er relevant også for reiseliv og annen regional utvikling.

Østlandsforskning skal levere resultat av datainnsamlingen innen 1. juli 2019, men skal også levere underveisrapport i 2018.