Kategoriserte innlegg: Evaluering

Mellom fag og folk i Mattilsynet

Det moderne Mattilsynet har oppnådd mye med samarbeid og utnytting av ressurser på tvers i organisasjonen, men det er også potensiale for utvikling og forbedring. Det kommer fram i en evaluering av lederrollen som Østlandsforskning har gjort for Mattilsynet. Endringsprosess Bakgrunn for prosjektet er en omfattende endringsprosess Mattilsynet gikk gjennom i 2015. Organisasjonen gikk fra… Les mer »

Fornøyd med evalueringsopplæring

Ungdomskontakt, fritidsbase, miljøteam, MOT, De utrolige årene… Det mangler ikke på forebyggende tiltak og ungdomsprogrammer i Verdal kommune. Men virker disse satsingene egentlig? Kommunen ønsket å lære mer og tok kontakt med Østlandsforsknings eksperter på evaluering. -Vi har en todelt målsetting, forteller Frode Kvittem, Kommunalsjef oppvekst i Verdal kommune. -Den ene går på å få gjennomført… Les mer »

Lekeressurs-prosjektet kan gi flere menn i barnehagen

Hva skal til for å få flere gutter til å velge en yrkeskarriere i barnehage? Prosjektet Lekeressurs, hvor ungdomsskolegutter jobber noen timer som lekekamerater i barnehager, kan absolutt regnes som et bra bidrag, konkluderer forskere. I går ble rapporten «Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen» presentert. Nina Johannesen fra Likestillingssenteret og Tonje Lauritzen fra Østlandsforskning har på… Les mer »