Hva skal til for å få flere gutter til å velge en yrkeskarriere i barnehage? Prosjektet Lekeressurs, hvor ungdomsskolegutter jobber noen timer som lekekamerater i barnehager, kan absolutt regnes som et bra bidrag, konkluderer forskere.

I går ble rapporten «Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen» presentert. Nina Johannesen fra Likestillingssenteret og Tonje Lauritzen fra Østlandsforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland evaluert lekeressursordningen. Formålet med ordningen er å gjøre gutter kjent med barnehageyrket og på sikt øke rekrutteringen av menn.

lekeressurs GD

Bilde: Omtale av prosjektet i avisa GD

Til nå har 145 gutter fra tre forskjellige ungdomsskoler på Lillehammer jobbet som lekeressurs i barnehager. 121 av dem har fylt ut et evalueringsskjema og over halvparten av dem svarer at de i framtida kan tenke seg en jobb i barnehage. -Det er helt uforståelig at dette er et kvinnedominert yrke når det er så koselig å være mann i barnehagen, skriver en av ungdommene etter fullført jobb.

Forskerne har også gjort intervjuer med styrerne i barnehagene guttene har jobbet i og fokusert på hva guttene bidrar med fra deres synspunkt. –De oppfatter at guttene på mange måter har en annen kompetanse enn de voksne ansatte. De er i en mellomalder og har noe nytt å tilføre barnehagen, oppsummerer forsker Tonje Lauritzen.

Lekeressursprosjektet startet på Lillehammer for fem år siden og har spredt seg til flere fylker. Og selv om flere fylkesmenn har brukt mye penger på prosjektet, er det, annet enn denne evalueringen, ikke forsket på effekten. Lauritzen mener det er mange interessante spørsmål å ta tak i. –Det kan for eksempel være relevant å intervjue noen av guttene som har deltatt i prosjektet for en del år siden for å få kunnskap om hvilke valg de har gjort rundt utdanning.

I tillegg er det ikke forsket på hvordan tiltaket er organisert i barnehagene og hva som er suksesskriterier for å få mest mulig effekt- både når det gjelder rekruttering av menn på sikt, men også  når det gjelder likestillingsarbeidet i barnehagen blant personalet og overfor barna.

 Se også NRKs reportasje om prosjektet.