Tuva Schancke

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Tuva Schancke har 11 publikasjoner på ostforsk.no.

Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen

Denne rapporten handler om organiseringen av hjemmetjenesten/omsorgstjenesten. Den ser på ulike aktører som det formelle pleie- og omsorgsapparatet (offentlig/privat) og det uformelle omsorgsapparatet (familie, venner og frivillige organisasjoner). Rapporten bygger blant annet på individuelle intervjuer...

Trivsel og fravær i videregående opplæring

Skoleåret 2006/07 evaluerte Østlandsforskning prosjektet Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften. Prosjektet handlet om å implementere inkluderende arbeidsliv i ungdomsbedrifter, og siktemålet var å bedre trivselen og redusere fraværet i ungdomsbedrifter. I 2008 begynte Akershus fylkeskommune,...