Tuva Schancke

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Tuva Schancke har 9 publikasjoner på ostforsk.no.

Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen

Denne rapporten handler om organiseringen av hjemmetjenesten/omsorgstjenesten. Den ser på ulike aktører som det formelle pleie- og omsorgsapparatet (offentlig/privat) og det uformelle omsorgsapparatet (familie, venner og frivillige organisasjoner). Rapporten bygger blant annet på individuelle intervjuer...