Ung i Gjøvik

Østlandsforskning har foretatt en kartlegging av ungdoms opplevelse av oppvekstmiljøet i Gjøvik. Kartleggingen skal danne grunnlag for å sette inn aktuelle og effektive tiltak i samsvar med ungdoms oppfatning. Initiativet til undersøkelsen er tatt av en tverretatlig gruppe samarbeidsparter ledet av Gjøvik kommunes fritidsavdeling. I alt har 1298 ungdommer i alderen 13 til 18 år… Les mer »

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge”(2001-2005). Underveisnotat 3. års følgeevaluering.

Ungt Entreprenørskap sitt ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005) har som hensikt å bidra til utvikling av entreprenørskapskompetanse hos elever og ungdommer. Østlandsforskning har fått oppdraget med å følgeevaluere implementeringen av programmet over en 3-års periode (2003-2005). Dette er notat nummer 3 i en serie på 3, og adresserer… Les mer »

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim

Tresenteret i Trondheim ble stiftet 6. desember 2000. Foreningens formål er å bidra til økt verdiskaping i hele verdikjeden for skog- og treprodukter, samt å bidra til økt bruk av tre som bærekraftig materiale. I august 2006 gjennomførte Østlandsforskning en begrenset evaluering i form av en kundetilfredshetsundersøkelse blant TreSenterets samarbeidspartnere: representanter fra treforskningen og treundervisningen… Les mer »

Evaluering av Din Framtid

Untitled Document Notat 11/2007, norsk versjon: Last ned Notat 11/2007, svensk versjon: Last ned Østlandsforskning har foretatt en deltagersentrert evaluering av Interreg III A prosjektet Din Framtid. Evalueringens hovedmål har vært å dokumentere resultater og effekter med henblikk på prosjektets målsettinger. Evalueringens design har vært kvantitativ; vi har gjennomført fire spørreundersøkelser blant deltagerne i Din… Les mer »

Bruk av hest i psykisk helsevern. En kartlegging av virksomheter og aktiviteter på området

Kartleggingen er basert på svar fra 92 virksomheter som bruker hest i psykisk helsevern. Dette var et langt høyere antall enn først antatt. I gjennomsnitt jobbet tre personer ved virksomhetene med gjennomsnittlig 11 hester. De siste tre årene hadde virksomhetene i gjennomsnitt jobbet med 20 brukere med ulike psykiske vansker fordelt noenlunde likt på barn,… Les mer »

Kjønn og kommunalpolitiske topposisjoner

Notatet bygger på en større undersøkelse sendt ut til førstekandidatene i de landsdekkende partiene ved kommunevalget i 2007. Undersøkelsen viste at kvinner i mindre grad har lederposisjoner i partiet enn de er førstekandidater. Undersøkelsen viste at kvinner (som er førstekandida-ter) opplever at de i mindre grad enn menn er opptatt av kjønnsdimensjo-nen i fordelingen av… Les mer »