Fra kommunal plan til gjennomføring.

Rapporten fokuserer på kommunal planlegging som et virkemiddel til lokal samfunnsutvikling. Videre hva som gir gjennomføringskraft og resultater av planer i lys av små og mellomstore kommuner sine utfordringer. Det er gjennomført casestudier av planlegging og tiltak i Herøy (bosetting og næringsutvikling), Sortland (barne- og ungdomsplan) samt Otta og Rindal (tettstedsutvikling). Prosjektet tar utgangspunkt i… Les mer »

Avvikling av HVPU:

På bakgrunn av erfaringer fra fem forsøkskommuner viser vi hvordan kommunene kan arbeide når de skal overta ansvar for tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede

Livsstil og miljøholdninger i Os i Østerdalen. En spørreundersøkelse om Agenda 21-satsing

Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse i Os i Østerdalen, hvor tilfeldig utvalgte husstander ble spurt om vaner og livsstil på områdene transport, energi, avfall og produkter/innkjøp. I tillegg ble de spurt om tilknytning til Os kommune. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge mulighetene for å endre livsstil i mer miljøvennlig retning, og hva folk… Les mer »