Gjennomgang av forskningslitteratur og lovverk i forhold til fritidsboliger. Innspill til ny veileder for fritidsboligbebyggelse

Bestill rapport

Fritidsbebyggelse – fra byggesak til stedsutvikling | (rapportnr. 201803)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X