Gjennomgang av forskningslitteratur og lovverk i forhold til fritidsboliger. Innspill til ny veileder for fritidsboligbebyggelse

Bestill rapport

Fritidsbebyggelse – fra byggesak til stedsutvikling | (rapportnr. 201803)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

AntallX