Innovasjonshus Hamar – Et forprosjekt

Dette forprosjektets formål har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvorfor og hvordan et Innovasjonshus kan bedre samordning og kunnskapsoverføringer for å fremme næringsutviklingsarbeidet og verdiskapingen i Hedmark. I dette notatet...

Digitale Gardermoregionen: målsettinger og status

Notatet dokumenterer Digitale Gardermoregionen som strategisk prosjekt for regional utvikling og interkommunalt samarbeid. Notatet omhandler spørsmål om målsettinger, planer, organisering og status, kost/nytte vurderinger og langsiktige muligheter.