Denne rapporten omhandler evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning ved Høgskolen i Lillehammer. Arbeidsgiverforeningen NAVO er oppdragsgiver. Rapporten omfatter hovedsakelig resultater fra intervjuer gjort med et utvalg studenter og deres ledere i april og mai 2005. Hovedkonklusjonene fra midtveisevalueringen, som ble publisert som ØF-notat 05/2004 i mai 2004, inngår som eget kapittel i rapporten. Sentrale spørsmål som er besvart i evalueringen er knyttet til måloppnåelse, fornøydhet med læringsutbyttet, hvilken kunnskap som er tilegnet og hvordan denne blir anvendt, samt evaluering av pedagogiske metoder og hjelpemidler.

Bestill rapport

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, – erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet | (rapportnr. 200509)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X