Dette forprosjektets formål har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvorfor og hvordan et Innovasjonshus kan bedre samordning og kunnskapsoverføringer for å fremme næringsutviklingsarbeidet og verdiskapingen i Hedmark. I dette notatet beskriver vi teorier for samlokalisering i innovasjonssammenheng, erfaringer med ulike Innovasjonssentra, og intervjuer med nøkkelaktører i Hamar-regionen og noen andre steder om fordeler og utfordringer med et slikt konsept. Videre er det diskusjoner om lokaliseringer og aktører i et Innovasjonshus.

Bestill rapport

Innovasjonshus Hamar – Et forprosjekt | (rapportnr. 200608)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X