Bioteknologiklyngen i Hamar-regionen, BIOINN, har nådd sine hovedmål så langt, og det er enighet om at en har en god prosess på gang for utvikling av en klynge innen anvendt bioteknologi. Det er bygd en infrastruktur for klyngen både teknisk, sosialt og organisatorisk. Et godt samarbeid er utviklet mellom offentlige aktører, private bedrifter og Høgskolen i Hedmark. Sentrale aktører er godt fornøyd og de rapporterer om stort utbytte av sin deltakelse. Deltakende bedrifter gir ros til prosjektledelse, politikere og virkemiddelapparatet. Mangel på måloppnåelse er knyttet til forsinket kompetanseoppbygging ved Høgskolen i Hedmark og beskjedent engasjement fra plantemiljøene. Begge disse forhold er nå i ferd med å forbedres.

Bestill rapport

Evaluering av BIOINN- bioteknologiklyngen i Hamar-regionen | (rapportnr. 200605)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X