Notatet dokumenterer arbeidet med ØFs forprosjekt i VIOS om læringsnettverk og innovasjon. Hovedaktivitetene har vært beskrivelse og analyse av ti innovasjonsnettverk der ØF har vært engasjert, hvorav sju i offentlig sektor. I slutten av notatet beskrives tre innovasjonsprosjekter som vi har muligheter for videre samarbeid med.

Bestill rapport

Læringsnettverk – en modell for innovasjon i distriktskommuner? (VIOS forprosjekt) | (rapportnr. 200715)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 120,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X