Arena-prosjektet Trådløs Framtid (TF) sin målsetting har vært å øke konkurransekraften for bedrifter i denne bransjen gjennom økt samhandling, samt også å få utviklet selve bransjen i Norge. TF omfatter nå over 200 deltakere. Det har vært avholdt en rekke aktiviteter for å fremme samarbeidet, og dette har bedret forutsetningene for innovasjonsaktiviteter. Det har også blitt utviklet en rekke konkrete innovasjonsprosjekter mellom et utvalg av bedrifter. På dette området har TF oppnådd større resultater enn mange andre Arena-prosjekter. Forståelsen for og konkret samarbeid har økt vesentlig. Prosjektet har ikke nådd like langt i å oppfylle målene om å utvikle en trådløs næring i Norge. TF viser betydningen av å ha prosjektledelse med god bransjekunnskap som kan jobbe i forhold til de ulike behov i nettverket.

Bestill rapport

Evaluering av Arena- prosjektet Trådløs Framtid | (rapportnr. 201005)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X