Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Denne rapporten beskriver innovasjonsprosesser fra et praktisk og teoretisk perspektiv, med fokus på brukeres og kunders rolle. Empirien er fra 25 IKT og mediebedrifter i innlandet. Hovedtemaer er innovasjonsprosessens begreper, faser, formalisering og retning, og kontaktformer mellom tjenesteyter og bruker/kunde. Aktuell forskning innenfor temaet brukerinvolvering i tjenesteutvikling beskrives i andre del av rapporten. Her er hovedtemaer: brukerinvolvering i tjenesteutvikling, samt IKTs rolle i å muliggjøre nye former for virtuell kommunikasjon mellom tjenesteyter og brukere, og mellom brukerne i virtuelle brukergrupper

Bestill rapport

Kunder som kilde til innovasjon. Om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser | (rapportnr. 200418)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X